Beste ondernemer,


Samen inzetten op een vitaal en bruisend centrum van Katwijk. Dat kán - door samen te investeren via uw eigen bedrijveninvesteringszone (kortweg: BIZ).

Door veranderingen in consumentengedrag staan centrumgebieden al langere tijd onder druk. De recente coronacrisis heeft de uitdagingen verder versterkt. Ook in ons centrum zien we de negatieve effecten, vooral in leegstand. Ontzettend jammer, want het centrum van Katwijk heeft enorm veel potentie! Daarom willen we er samen onze schouders onder zetten.

Het Doel


Doel: inzet op een compacter en sfeervoller centrum, met zo min mogelijk leegstand en een goede verbinding naar zee, zodat Katwijk meer bezoekers gaat trekken die langer verblijven. Dit kan alleen gerealiseerd worden met een sterke samenwerking van Katwijkse ondernemers én andere centrumpartners (winkeliers, horeca, gemeente, vastgoedeigenaren, cultuur, bewoners e.d.). 

Om als professionele partij mee te sturen op de ontwikkeling van het centrum, is een bijdrage van álle ondernemers in het centrum van Katwijk van belang. Via de BIZ is dit mogelijk. Zonder financiële middelen kunnen we het doel niet bereiken. Niets doen is geen optie, we moeten vooruit!   

Benieuwd welke invloed de BIZ op uw onderneming heeft?

Bekijk de belangrijkste eigenschappen!

Bekijk de documentatie


Download de bestanden


Naast bovenstaande URL is het ook mogelijk om de bestanden als PDF te downloaden. Klik op de naam hieronder om de PDF direct te bekijken. 

- BIZ Katwijk: Brief begin April 2021

- BIZ Katwijk: Brief eind April 2021

- BIZ Katwijk: Brief Maart 2022 

- BIZ Katwijk: Informatiebrochure (laatste update maart 2022)

- BIZ katwijk: Plan

 

 

Wat is een BIZ?


De oprichting van de BIZ

Wat is een BIZ? +

BIZ staat voor Bedrijven Investeringszones. De landelijke BIZ-wet maakt het mogelijk dat ondernemers in een afgebakend gebied samen investeren in het economisch functioneren van dat gebied. De ondernemers bepalen zelf hoe groot het gebied is, wat de bijdrage is en waar op wordt ingezet. Als er voldoende draagvlak is, dan wordt de bijdrage geïnd via de belastingdienst en vervolgens overgedragen aan de BIZ.

Hoe komt de BIZ tot stand?+

Er komt alleen een BIZ bij voldoende draagvlak. Álle ondernemers binnen het afgebakende gebied in het centrum, zoals aangegeven op het kaartje, doen mee met de formele stemming. Daarbij krijgt ieder WOZ- object 1 stembiljet. De officiële stemming wordt georganiseerd door de gemeente en gecontroleerd door een notaris.

Waarom is uw stem belangrijk?+

In een afgebakend gebied samen investeren in het economisch functioneren van dat gebied. De ondernemers bepalen zelf hoe groot het gebied is, wat de bijdrage is en waar op wordt ingezet. Als er voldoende draagvlak is, dan wordt de bijdrage geïnd via de belastingdienst en vervolgens overgedragen aan de BIZ. Waarom is uw stem belangrijk? We willen samen de aantrekkelijkheid van het centrum van Katwijk tenminste vasthouden én het liefst vergroten. Alleen met een vitaal en bruisend centrum kunnen we bezoekers aantrekken, de verblijfsduur verlengen en daarmee de bestedingen vergroten. Daarvoor zijn investeringen nodig van de gemeente, de eigenaren en ook de ondernemers. Dat willen we goed regelen via de BIZ. De BIZ komt er alleen met voldoende stemmen. Dus stem vóór, want stilstand is achteruitgang en dat raakt ons allemaal.

Wat zijn de eisen voor een BIZ? +

• over minimaal vijftig procent van de WOZ-objecten is een stem uitgebracht • van de uitgebrachte stemmen is minimaal tweederde vóór invoering van een BIZ • de voorstemmers vertegenwoordigen een hogere WOZ-waarde dan de tegenstemmers

Wanneer start de BIZ? +

De draagvlakmeting vindt plaats in maart 2022. Als de stemming positief is dan wordt de BIZ per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht) ingevoerd.

Financieel

Wat kost de BIZ? +

Ondernemers in Zeezijde betalen per pand een bijdrage per jaar afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De volgende staffel wordt gehanteerd. WOZ € 500.000 of minder = BIZ bijdrage € 695.- WOZ € 500.000 tot € 999.999 = BIZ bijdrage € 895.- WOZ € 1.000.000 en meer = BIZ bijdrage € 1.750.-

Wat gebeurt er met de bijdrages? +

Doel: inzet op een compacter en sfeervoller centrum, met zo min mogelijk leegstand en een goede verbinding naar zee, zodat Katwijk centrum meer bezoekers trekt die langer blijven. Om dit doel te bereiken is een BIZ-plan uitgewerkt met 3-speerpunten: Professionele samenwerking, Fysieke beleving & uitstraling en PR & marketing. Voor de twee laatstgenoemde thema’s zijn werkgroepen gevormd en in deze samenwerkingsverbanden zijn ook al concrete plannen uitgewerkt. De activiteiten staan uitgewerkt in het BIZ-Meerjarenplan.

De belangrijkste eigenschappen van een BIZ


Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag?

Neem contact met ons op!

Contact


Wij gaan voor een compacter en sfeervoller centrum! U toch ook!?

Heeft u interesse om bij te dragen aan de BIZ of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand formulier of via biz@zeezijdekatwijk.nl

Vragen? Twijfel niet!

Maar neem direct contact met ons op!